ΣΕΙΡΑ 3000

ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΕΣ ΨΥΓΕΙΩΝ

ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΔΙΠΛΗ ΨΥΓΕΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ: 3021

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΚΟΝΤΗ

A/cm.   B/cm.   C/cm.   D/cm.   E/cm. 

     43       49,5      19,5      19,5       19        

  F/cm.   G/cm.   L/cm.   Η/cm.

 19        38,1       44        48 

ΚΩΔΙΚΟΣ: 3024

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ

A/cm.   B/cm.   C/cm.   D/cm.   E/cm.  

   43        49,5      24,3       27,3       20       

F/cm.   G/cm.   L/cm.   Η/cm.

20        38,1       44       59  

ΚΩΔΙΚΟΣ: 3024 / 43

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΡΗΧΗ

A/cm.   B/cm.   C/cm.   D/cm.   E/cm.  

   37,5       44       24,3      27,3        20       

F/cm.   G/cm.   L/cm.   Η/cm.

20        38,1       44       59  

ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΤΡΙΠΛΗ ΨΥΓΕΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ: 3020 / Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ

A/cm.   B/cm.   C/cm.   D/cm.   E/cm. 

     43        49,5       16         16        15,5       

  F/cm.    G/cm.    L/cm.   Η/cm.

15,5        38,1       44        59  

ΚΩΔΙΚΟΣ: 3020 / Α / 43

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΡΗΧΗ

A/cm.   B/cm.   C/cm.   D/cm.   E/cm. 

     37,5       44        16         16        15,5       

  F/cm.    G/cm.    L/cm.   Η/cm.

15,5        38,1       44        59  

ΚΩΔΙΚΟΣ: 3028

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΨΗΛΗ

A/cm.   B/cm.   C/cm.   D/cm.   E/cm. 

      43        49,5       16        24,3       15,5       

  F/cm.    G/cm.    L/cm.   Η/cm.

 20         38,1        44        72 

© 2019 Powered by  "ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ". All rights reserved.