ΣΕΙΡΑ 3000

ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΜΟΝΑ ΨΥΓΕΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ: 3022

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

A/cm.   B/cm.   C/cm.   D/cm.

     43        49,5      19,5        19     

E/cm.    L/cm.   Η/cm.

38,1        44       23,5 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ: 3022 / 28

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

A/cm.   B/cm.   C/cm.   D/cm.

     43        49,5      24,3        20       

E/cm.    L/cm.   Η/cm.

38,1       44        28  

ΚΩΔΙΚΟΣ: 3022 / 31

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

A/cm.   B/cm.   C/cm.   D/cm.

     43        49,5      27,3        20       

E/cm.    L/cm.   Η/cm.

38,1       44        31  

 

ΚΩΔΙΚΟΣ: 3023

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

A/cm.   B/cm.   C/cm.   D/cm.

     43        49,5       34        32       

E/cm.    L/cm.   Η/cm.

38,1       44        38  

ΚΩΔΙΚΟΣ: 3019

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

A/cm.   B/cm.   C/cm.   D/cm.

     43        49,5       40        32       

E/cm.    L/cm.   Η/cm.

38,1       44        44  

© 2019 Powered by  "ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ". All rights reserved.