ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΓΚΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Φ200

ΚΩΔΙΚΟΣ: 2030

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΡΙΕΔΡΟΣ (ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ)ΚΩΔΙΚΟΣ: 2040

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΖΑΡΙΣΤΟ 40 x 40

ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΙΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΔΙΧΩΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ

ΚΕΡΔΙΖΟΝΤΑΣ ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ  ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ

© 2019 Powered by  "ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ". All rights reserved.