ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΑΣ ΠΡΟΣ ΓΕΜΙΣΜΑ
ΜΕ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ

Αναλαμβάνουμε την πλήρωση με πολυουρεθάνη υψηλής πυκνότητας, πλαισίων δικής σας κατασκευής

όλων των τύπων και διαστάσεων στις εγκαταστάσεις μας.

 

Διαθέτουμε δύο μηχανήματα έγχυσης πολυουρεθάνης καθώς και τρεις υδραυλικές πρέσες καλουπιών που

εξασφαλίζουν την μόνη σωστή και εγκεκριμένη εφαρμογή πλήρωσης με πολυουρεθάνη.

Μονώσεις με φελιζόλ, σπρέι, οικοδομικά μονωτικά υλικά και μείγματα τύπου Α + Β συστατικών με ελεύθερη πυκνότητα είναι τελείως ακατάλληλες, με αποτέλεσμα την πολλή υψηλή κατανάλωση ενέργειας και την συνεχή λειτουργία του ψυκτικού μηχανήματος.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΑΣ ΠΡΟΣ ΓΕΜΙΣΜΑ ΜΕ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ | ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΑΣ ΠΡΟΣ ΓΕΜΙΣΜΑ ΜΕ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ | ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΑΣ ΠΡΟΣ ΓΕΜΙΣΜΑ ΜΕ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ | ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΑΣ ΠΡΟΣ ΓΕΜΙΣΜΑ ΜΕ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ | ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΑΣ ΠΡΟΣ ΓΕΜΙΣΜΑ ΜΕ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ | ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΑΣ ΠΡΟΣ ΓΕΜΙΣΜΑ ΜΕ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ | ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΑΣ ΠΡΟΣ ΓΕΜΙΣΜΑ ΜΕ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ | ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΑΣ ΠΡΟΣ ΓΕΜΙΣΜΑ ΜΕ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ | ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ